U rimsko doba Ston nosi ime Turris Stagni. Današnji Ston osnovan je 1333.g. čime su Dubrovčani došli u posjed poluotoka Pelješca. Grad je okružen 980 m dugim zidom s utvrdama. Najjača stonska tvrđava je Veliki kaštio, od koje je zid povučen uz obalu, koja prema moru graniči sa solilima (solanama). Taj veliki utvrđeni kompleks gradili su Dubrovčani (1333. - 1506. g.). Škola se u Stonu spominje već 1389., ubožnica 1458. a nahodište 1494.g. Od zgrada unutar zidina ističu se bivša kancelarija Dubrovačke Republike, građena u gotičkom stilu, gotička palača Sorkočević-Đorđić i bivša biskupija. Nekadašnji Knežev dvor (renesansni) proširen je i nadograđen u 19. st. Na brdu Sv. Mihajlo dobro je sačuvana predromanička crkvica sv. Mihajla (11. - 12. st.) s ostacima zidnih slika. Do crkvice je lapidarij s fragmentima pleterne dekoracije.