Koločep - Gornje čelo

Šuma alepskog bora s makijom na sjeverozapadnom dijelu otoka Koločep.

 

Koločep - Donje čelo
Šuma na južnom dijelu otoka Koločepa, čini je makija uz plažu s pojedinim posađenim stablima, egzotičnim vrstama (eukaliptus, akacija).

 

Ošjak
Otočić u zaljevu Vele Luke, šuma alepskog bora.

 

Orebić - čempresada "Pod Gospu"
Šuma piramidalnog čempresa i alepskog bora na padini uz more ispod franjevačkog samostana Velike Gospe.

 

Korčula - Park Hober
Južno od grada Korčule nalazi se šuma alepskog bora i pinija s podstojnom etažom makije, te pojedinačnim piramidalnim i horizontalnim čempresima, cedrovima, te kanarskim borom, te agavama.

 

Predolac - Šibanica
Šuma istočno od Metkovića, sačuvani šumski kompleks alepskog bora i piramidalnog čempresa s elementima makije. Vidikovac na dolinu Neretve.