Šetalište Frana Kršinića 48, Korčula

Tel: +385 99 749 3725

Preporučeno za Vas