Seoski turizam


POPIS OBJEKATA SMJEŠTAJ I PREHRANA

NAZIV OBJEKTA MJESTO VLASNIK TEL. EMAIL / WEB REG.
DJEL.
KATEG. VRSTA OBJEKTA KAPACITET
(kreveta)
KAMENI DVORI Pridvorje Ivo Mujo +385 (0) 20 797 056
+385 98 9134 758
info@kamenidvori.com
www.kamenidvori.com
OPG 4 sunca apartman
izletište
11
Izletište BAKIĆEVO Čilipi Marin Vukorep +385 (0) 20 771 636
+385 98 9405 632
marin.vukorep@du.t-com.hr OPG 4 sunca apartman
izletište
5
Seljačko domaćinstvo MARIJA VIĆAN Orašac Marija Vićan OPG 3 sunca izletište
smještaj
4
OPG NENA OBRAD Pridvorje Nena Obrad OPG 3 i 2 sunca apartman
soba
8
OPG MATO FICOVIĆ Ston Mato Ficović +385(0) 20 754 286 OPG 3 i 2 sunca apartman
kamp
19
OPG BOŽIDAR KLAIĆ Popovići, Gruda Božidar Klaić +385 (0) 20 798 826
+385 99 6985 371
bklaic@yahoo.com OPG 2 sunca soba 3
Seosko domaćinstvo BRAUTOVIĆ Čilipi Toni Brautović +385 (0) 20 771 073
+385 98 345 065
info@brautovic.com
www.brautovic.com
OPG 3* izletište, sobe,
apartman
Obiteljsko gospodarstvo ZLATOVIŠĆE Radovčići Marko Ljubić +385 (0) 20 798 706
+385 91 7222 045
info@zlatovisce.com
www.zlatovisce.com
OPG izletište, vinotočje/kuš.,
kuća za odmor
8
Vinarija BARTULOVIĆ Donja Banda, Pelješac Teo Bartulović +385 (0) 20 742 346
+385 91 5140 676
info@vinarijabartulovic.hr
rooms@bartul.com
www.vinarijabartulovic.hr
OPG sobe
izletište
vinotočje/kuš.
Domaćinstvo ANTE SKOKANDIĆ „BARIĆ“ Žrnovo, Korčula Ante Skokandić +385 (0) 20 721 128
+385 91 5610 550
ana.skokandic@gmail.com
www.agroturizambaric.com
OPG izletište
apartman
Agroturizam BIRE Lumbarda Frano Milina-Bire +385 (0)20 712 007
+385 98 344 712
marinka.milina-bire@du.t-com.hr
www.bire.hr
OPG apartman
sobe
izletište vinotočje/kuš
NAZIV OBJEKTA MJESTO VLASNIK TEL. EMAIL / WEB REG.
DJEL.
VRSTA
OBJEKTA
BROJ SJEDEĆIH
MJESTA
Domaćinstvo „Mato Dubelj“ Orašac Mato Dubelj +385 (0) 20 891 042
+385 91 5452 829
OPG izletište
stara mlinica
50
Seosko domaćinstvo „Biserka Margaretić“ Orašac Biserka Margaretić +385 (0) 20 881 121
+385 99 6816 672
OPG izletište 50
Domaćinstvo „Terezija Buholov“ Orašac Terezija Buholov +385 (0) 20 881 161
+385 98 9754 659
OPG izletište 50
Seosko domaćinstvo „Božo Margaretić“ Orašac Božo Margaretić +385 (0) 20 881 234 OPG izletište 50
Domaćinstvo „Musladin Niko“ Orašac Niko Musladin  +385 (0) 20 881 235
+385 98 9942 340
OPG izletište
voćnjak
vinograd
50
Seosko domaćinstvo „Kristović“ Orašac Ivo Kristović +385 98 9155 298 OPG izletište 50
OPG Ankica Moretić Orašac Ankica Moretić +385 99 31 58 866 OPG izletište 50
OPG Klara Milić Slano Klara Milić +385 (0) 20 871 029 OPG izletište 50
Domaćinstvo „Miho Šiša“ Pridvorje Miho Šiša +385 (0) 20 797017
+385 98 878 996
bozo-sisa@vip.hr OPG izletište 50
OPG Pero Šiša Pridvorje Pero Šiša +385 (0) 20 797019
+385 99 2121 764
pero.sisa123@gmail.com
ksenijashisha@gmail.com
OPG izletište
OPG Filip Majčica Pridvorje Filip Majčica +385 (0)20 797 141 OPG izletište 50
OPG Brajković Zastolje, Dubravka Andro Brajković +385 (0)20 791 318
+385 95 8172 872
www.opg-brajkovic.hr OPG vinotočje/kušaonica 80
Seoski turizam „Mali raj“ Goveđari Marija Svičević +385 (0) 20 744 115 OPG izletište 50
Konoba „Bourbon“ Goveđari Vicko Sršen +385 20 744 169
+385 91 8930 426
flajsingrova@seznam.cz OPG izletište 50
OPG Nikola Štražičić Goveđari Nikola Štražičić +385 (0) 20 744 019
+385 91 4740 625
OPG izletište 50
OPG Frane Bašica Maranovići Frane Bašica +385 (0) 20 746 177
+385 98 816 505
ante.basica@du.htnet.hr
saplunara@net.hr
OPG izletište 50
Konoba „Porto Camara“ Maranovići Dragan Bašica +385 (0) 20 746 227 porto_camara@dubrovnik-online.com OPG izletište/konoba 50
„Ribarska kuća“ Broce,Ston Niko Bilić +385 (0) 20 754 774
+385 98 9592 225
OPG izletište 50
„Domanoeta“ Janjina, Pelješac Vatren Pekić +385 (0)20 741 406
+385 91 5341 639
OPG izletište 50
Seljačko domaćinstvo „Mato Braenović“ Potomje, Pelješac Mato Braenović +385 (0)20 748 017
+385 98 9327 671
OPG izletište 80
Domaćinstvo „Antun Ančić“ Trpanj Antun Ančić +385 98 9270 460 OPG izletište 50
„Gulin“ Vela Luka Tonći Miletić +385(0)20 812 936
+385 91 1597 339
OPG izletište 50
Seoski turizam „Potirina“ Blato Ivica Franulović +385 (0) 20 865 001 OPG izletište 50
Seosko domaćinstvo „Mala kapja“ Smokvica Franko Tulić +385 20 851 833 OPG izletište 50
Seosko domaćinstvo „Konopica“ Čara MarioTomić +385 91 898 85 38 mario.konopica@gmail.com
mary.laus@windowslive.com
OPG izletište 50
„Peko“ Račišće, Korčula Radojka Silić +385 (0) 20 710 874 antun.silic1@du.htnet.hr OPG izletište 80
„Pagar“ Pupnat , Korčula Nikola Farac +385 (0)20 717 065
+385 91 5699 959
OPG izletište
voćnjaci
vinogradi
80
„Šimunovo“ Žrnovo, Korčula Ružica Curać +385 91 5541 537 OPG izletište 50
Seoski turizam „Barić“ Žrnovo, Korčula Marija Skokandić Barić +385 (0) 20 721 128
+385 91 7915 626
anamarijasb@net.hr OPG izletište 50
„Gera“ Postrana, Korčula Stela Šegedin +385 (0) 20 721 280
+385 98 473 684
stela.segedin@du.t-com.hr OPG izletište
etno zbirka
50
Domaćinstvo „Bartul Batistić-Zure“ Lumbarda Bartul Batistić-Zure +385 (0) 20 712 008
+385 91 5128 712
batistic.zure@du.t-com.hr OPG Izletište
maslinik
vinograd
50
OPG GLAVINJA Čilipi Luko Glavinja +385 (0) 20 771 280
+385 98 217 677
l.glavinja@gmail.com OPG izletište 50
CAREVINA Čilipi Luko Diklić +385 (0) 20 771 081
+385 98 579 150
carevinadiklic1@net.hr OPG izletište 50
IZLETIŠTE ĐIVANOVIĆ Ljuta, Konavle Ivo Đivanović +385 98 1897 768
+385 98 765 713
izletiste.mlin@gmail.com obrt izletište 100
MLINICA ŠAPRO Dubravka Ivo Šapro +385 913335 758 kresimir.sapro@gmail.com OPG izletište 50
Seljačko domaćinstvo ŠVAGO Vodovađa Miho Švago +385 (0) 20 799 837
+385 98 501 583
OPG izletište 80
Seosko domaćinstvo LAPTALO Orašac Željko Laptalo +385 (0) 20 881 186
+385 99 2183 612
zlaptalo2710@net.hr
www.laptalo-agro.hr
OPG izletište 50
Seosko domaćinstvo MARTIN MEĐICA Zaton Veliki Martin Međica +385 (0) 20 881 229
+385 98 850 575
martin@medjica.com
www.medjica.com
OPG izletište 90
Obiteljsko gospodarstvo ANTUNOVIĆ Kuna Pelješka, Pelješac Josip Antunović +385 (0) 20 742 035
+385 98 555 870
info@opgantunovic.hr
www.opgantunovic.hr
OPG izletište 50
Seljačko domaćinstvo MONKOVIĆ Pridvorje Obitelj Monković +385 (0) 20 791054
+385 98 345 459
monkovic@konobavinica.com
www.konobavinica.com
izletište 80
Seoska kuća ČILIPI Čilipi Pero Novaković +385 (0) 20 771 005
+385 99 2356 441
seoskakuca@du.t-com.hr OPG izletište 50
Seosko domaćinstvo Grubinjac Žrnovo, Korčula Ante Skokandić +385 (0) 20 711 410
+385 91 526 8240 ; +385 98 203 016
niko.skokandic1@gmail.com OPG resort
Seosko domaćinstvo Paradiso Grill Prižba, Korčula Kate Padovan +385 (0)99 247 7190 http://paradiso.prizba.net/ OPG resort
Seosko domaćinstvo Mala Kapja Brna, Korčula Franko Tulić +385(0)91 554 101
+385(0)20 851 833
https://www.facebook.com/pages/Mala-Kapja/ OPG izletište
Seosko dimaćinstvo PODANJE Lastovo Štefica Simić +385 (0) 20 801 086
+385 98 9204 821
nikola.simic@du.t-com.hr objekt u seljačkom
domaćinstvu
izletište 50