Korčula

Srednjodalmatinski otok Korčula pruža se usporedno s nedalekim kopnom smjerom zapad – istok. Dug je 46,8 km, prosječne širine 5,3 do 7,8 km, zaprema površinu od 270 km2 i po veličini je šesti otok na Jadranskom moru. Od poluotoka Pelješca dijeli ga Pelješki kanal, a među njima je najmanja udaljenost 1270 m. Otok Korčula je dobro razveden nizom zaljeva i uvala. Klima na otoku je vrlo blaga, mediteranskog obilježja. Srednje temperature su razmjerno visoke: godišnja je 16,8 stupnjeva C, u najhladnijem mjesecu siječnju 9,1 stupnjeva C, a najtoplijem srpnju 26,9 stupnjeva C.

Otok obiluje prirodnim ljepotama posebne privlačnosti, vrijednih da ih se posjeti i upozna. U blizini grada Korčule je arhipelag dvadesetak nenaseljenih otočića obraslih gustom makijom i pristupačne obale: na nekima su uz more glatke kamene ploče pogodne za sunčanje.

Povijest

Otok Korčula bio je nastanjen već u pretpovijesti, ali tragovi pradavna života otkriveni su na mnogo mjesta. Najstariji su nalazi kamenih noževa iz neolita na otočiću Badiji kod Korčule. Najbogatije i najbolje istraženo je neolitsko nalazište Vela špilja u Veloj Luci.

U 6. st. prije Krista otok su naselili Grci, najprije kod Vele Luke, a kolonisti su Kniđani koji otok nazivaju Korkyra Melaina (crna). Nešto kasnije na drugom kraju otoka, području današnje Lumbarde, dolaze Grci s otoka Visa (Isse) osnivajući značajnu naseobinu o kojoj govori natpis PSEFIZMA pronađena krajem 19. st., a potječe iz 3. st. prije Krista.

U 1. st. poslije Krista otok su, kao i cijelu Dalmaciju, osvojili Rimljani nazvavši je Corcyra Nigra. U 7. st. do obale Jadrana prodiru Slaveni – Hrvati i uskoro osnivaju vlastitu državu, koja je najprije kneževina, a od 925. g. krunidbom prvog kralja Tomislava postaje kraljevina. U okvirima te države bila je i Korčula. Bježeći pred nadiranjem Slavena iz Salone, romansko stanovništvo došlo je na otoke Brač, Hvar i Korčulu, a nakon smirivanja prilika većina se vratila u stara prebivališta, a ostali asimilirali s doseljenicima.

Godine 1000. mletački dužd Petar II. Orseolo zauzima dalmatinske gradove i otoke, pa tada pod vlast Venecije dolazi i Korčula. Nakon toga uprava nad Korčulom se često mijenjala: Veneciju smjenjuju zahumski knezovi, hrvatsko – ugarski kraljevi, ponovo Venecija, od 1413. – 1420. g. Dubrovačka Republika. Zatim od 1420. – 1792. g. Venecija. Kad je Napoleon srušio Venecijansku Republiku Dalmaciju je na kraće vrijeme zauzela Austrija, ali ubrzo dolaze Francuzi.

U razdoblju od 1804. do 1805. godine Korčula je promijenila gospodare: Francuze i Ruse, a od 1807. do 1813. godine vladaju Francuzi, a potom Englezi do 1815. kad je na Bečkom kongresu odlučeno o novim granicama europskih država. Dalmacija dolazi pod austrijsku upravu i ostaje do kraja Prvog svjetskog rata, ali tek 1921. pripojena je novostvorenoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, koja potom dobiva i ime Jugoslavija. Nakon višestranačkih izbora 1990. na referendumu se stanovništvo Hrvatske izjasnilo za izlazak iz Jugoslavije i proglašena je samostalna država Republika Hrvatska.


Korčula (grad)

Grad Korčula se nalazi na istočnom dijelu istoimenog otoka Korčule. Kao što čitav otok krase prirodne ljepote, tako i grad Korčula obiluje bogatstvom šuma, uvala, otočića, brežuljaka, čemu nadasve pogoduje blaga klima.

Stari srednjovjekovni grad Korčula, minijaturni muzej na otvorenom, sa svojom skladnom arhitekturom privlače korčulanske goste. Zahvaljujući stoljetnoj tradiciji obrade kamena stari grad su sagradili i bogato ukrasili najviše domaći majstori u 14. 15. i 16. st.u cvjetnogotičkom, renesansnom i baroknom stilu. Oku posjetitelja jednako su zanimljivi i lijepi:ulični raster, trgovi, zidine, kule crkve, palače, javne i stambene zgrade, muzeji, muzejske zbirke, muzej ikona, ruševna kuća s kulom, velikog putnika Marka Pola.

Ures graditeljske arhitekture je svakako katedrala sv. Marka, čiji je zvonik sagradio najveći korčulanski graditelj u drugoj polovici 15. st. Marko Andrijić. Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine potvrđuje da je grad postojao već u ono vrijeme.

Ono što daje jedinstven pečat to Korčuli je viteška igra moreška, koja se u ovome gradu čuva više od 400 godina i koja zajedno s kumpanijama i moštrom čini otok Korčulu jedinim otokom na Sredozemlju s bogatom viteškom tradicijom – plesovi s mačevima. Osim “moreške” koja se redovito priređuje u sezoni postoji i bogat kulturni repertoar koji priprema Centar za kulturu- Korčula.

Marko Polo je svoje putovanje na daleki Istok, Put svile započeo u rodnom gradu s kojim ga i do danas vežu mnoge veze, a ne samo legende. To najviše potvrđuje pomorska bitka između Genove i Venecije 7. 9. 1298. godine koja se odigrala u akvatoriju Korčule (100 brodova i 15000 sudionika bitke), u kojoj je Marko Polo kao zapovjednik mletačke galije bio zarobljen i potom zatočen u zatvoru u Genovi gdje je svoju knjigu o čudesima svijeta izdiktirao zatvoreniku Rustichellu.
Kula kuće Marka Pola pokraj katedrale, otvorena je za posjetitelje, kao i izložba Muzej Marka Pola izvan gradskih zidina, koja prikazuje život najpoznatijeg svjetskog putnika i istraživača.

Grad Korčula svojim gostima može ponuditi brojne kulturno-tradicijske, zabavne i sportske manifestacije te kvalitetne smještajne kapacitete – hotelski i privatni smještaj, smještaj u kampovima. ACI marina Korčula nudi zavidan vid nautičkog turizma.

Informacije
Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br. 40
20260 Korčula

info@visitkorcula.eu

www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Badija

Otočić u istočnom dijelu Pelješkoga kanala; oko 1 km2. Kanal Ježevica odvaja ga od otoka Korčule. Srednja godišnja temperatura 13 °C. Duž južne obale nalazi se dobro sidrište za srednje brodove, manji se brodovi mogu vezati zapadno od samostana. Gotovo čitava Badija nalazi se pod makijom i borovom šumom. Najviši vrh otoka je na visini od 74 m. Današnji samostan i jednobrodna crkva podignuti su u stilu kasne gotike, poslije 1420. Samostan je dograđen 1909., a 1950. preuređen u odmaralište, međutim od 2003. godine vraćen je u vlastništvo Franjevaca te nije svakodnevno otovren za posijetitelje već je moguća najava (www.badija.hr). Na brijegu iznad samostana je crkvica sv. Katarine iz XV.-XVI. st. Prirodne ljepote otoka i njegova okruženja moguće je vidjeti u cijelosti ugodnom šetnjom makadamskom stazom koja vodi oko cijelog otoka.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br.40
20260 Korčula
info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Blato

Općinsko mjesto ima oko 4000 stanovnika, a do njega se stiže i glavnom otočnom cestom iz Smokvice koja prolazi šumovitim predjelima sredinom otoka Korčule. Naselje je sagrađeno amfiteatralno na nekoliko brežuljaka uokolo središnje, manje doline. Njime se pruža duga aleja lipovih stabala nazvana Zlinje uz koju se nalaze u novije vrijeme podignute javne zgrade: škola, hotel, banke, trgovine, Općina, Dom zdravlja idr.

U starom središtu južno od Zlinje na većem popločanom trgu je trobrodna župna crkva Svih Svetih. Isprva je spominju u ranom srednjem vijeku, no kasnije je nekoliko puta pregrađena, a sadašnji izgled i zvonik uz nju potječu iz 17.-18. stoljeća, odnosno baroka. Na glavnom je oltaru slika venecijanskog umjetnika Girolama Da Santa Crocea: Svi Sveti iz 1540. godine. Južnoj lađi je u 18. st. dodana kapela sv. Vincence, mučenice s bogato ukrašenim mramornim oltarom, njzinim moćenikom te liturgijskim srebrnim ukrasom. Blagdan ove svetice je 28. travnja, a to je i dan općine Blato. Velika procesija obilazi cijelo mjesto, a na trgu pred crkvom izvodi se svečana Kumpanija. U zgradi do crkve uređena je zbirka umjetnina, dragocjenosti isprava, arheoloških nalaza vezanih za prošlost Blata. Na trgu pred crkvom je barokna otvorena loža na stupovima, sagrađena 1700. godine.

U mjestu i okolici veliki je broj malih crkava i kapela. Najstarija je sv. Kuzme i Damjana iz 6. st., zatim sv. Marija u polju, sv. Martin i dr. I ovdje je bilo kaštela korčulanskog plemstva, a ističe se barokni ljetnikovac kaštel Arneri usred mjesta. On je predviđen smještaj zaviđajnog muzeja sa zbirkama arheologije, povijesti, etnologije. Danas se stanovnici sve više bave turizmom i drugim granama gospodarstva, a imaju i nekoliko manjih industrijskih pogona: Radež, Triklop. Vrlo je aktivno Viteško udruženje Kumpanija koje uz istoimenu mačevalačku igru njeguje folklor, pjesmu i dr. Kulturno – umjetničko društvo Petar Milat također njeguje glazbu i folklor, a tu su zatim klape i dr.

Asfaltiranom cestom prema sjevernoj obali prolazi se uza staro i novo groblje i stiže u veću luku Prigradicu, gdje je uz hotel nekoliko ljetnikovaca i malih pansiona uz more, a nedaleko su ugodne plaže. Iz Blata potiječe niz suvremenih hrvatskih likovnih stvaratelja, kulturnih djelatnika,znanstvenika, glazbenika. Službenicu Božju Mariju Propetog Isusa Petković, rođenu u Blatu 1892. godine, Sveti Otac Papa Ivan Pavao II, proglasio je blaženom, u Dubrovniku 6.6. 2003. godine

Turistička zajednica općine Blato
Trg dr. F. Tuđmana 4
20271 Blato
tzo-blato@du.t-com.hr
www.tzo-blato.hr
Tel: +385 (0) 20 851850
Fax: +385 (0) 20 851241

Brna

Brna, uvala, lučica i zaselak na južnoj obali otoka Korčule, 4 km jugozapadno od Smokvice; pristanište sela Smokvice. Uvala je razdijeljena u dva dijela poluotokom Mali Zaglav; u istočnom su dijelu zaselak i lučica. Od zaselka Prižba na zapadu do zaselka Zavalatice na istoku obala je strma. Manje uvale djelomice su pješčane, obrasle grmljem i borovima. Pred obalom između Brne na istoku i Prižbe na zapadu niz malih otoka: Vrhovnjak, Crklica, Stupa, Otočac i Sridnjak. U XIX. se st. Brna razvila kao luka za odvoz vina iz Smokvice u luke na Jadranu i Mediteranu, a u posljednje je vrijeme okrenuta turizmu. Uz dobre mogućnosti za odmor i smještaj, turistima se u gostionicama uz more nude riblji specijaliteti, te odlična bijela vina (pošip, rukatac) iz Smokvice. Uvala Istruga, u blizini Brne, puna je ljekovitog mulja, kojim se u liječenju koriste domaći ljudi; organizirana terapija još ne postoji.

Turistička zajednica općine Smokvica
Brna bb, 20272 Smokvica
tzo-smokvica@du.t-com.hr
www.brna.hr
Tel: +385 (0) 20 832255
Fax: +385 (0) 20 832188

Lumbarda

Općina s nešto više od 1000 žitelja udaljena je 6 km, istočno, od Korčule. Rasprostrla se iz obalu malih uvala i po okolnim brežuljcima, a okružuje ju prostrana pjeskovita polja vinograda. Do Lumbarde se stiže dobrom, asfaltiranom cestom koja prolazi slikovitim krajolikom borove šume i maslinika. Ovdje je u 3. st. prije Krista osnovana grčka (helenistička) poljoprivredna naseobina iz koje potiječe Psefizma te Gnathia vaze iz grobova (sada u gradskom muzeju).

Od 16. stoljeća imućni Korčulani, zemljoposjednici gradili su Lumbardi na odabranim mjestima utvrđene ljetnikovce kaštele, neki od njih su danas dobro očuvani i nastanjeni: kašteli Nobilo, Milina, Krišnić i dr. Na brežuljku sred starog dijela naselja Veloj glavici nalazi se trobrodna župna crkva sv. Roka, a u mjestu je nekoliko manjih starih kapela: sv. Bartul, sv. Petar, Mala Gospa. Okružena vinogradima ističe se crkvica sv. Križa iz 1774. godine pred kojom je karakteristični trijem.

Žitelji Lumbarde bavili su se stoljećima poljoprivredom, najviše vinogradarstvom, zatim ribolovstvom i kamenoklesarskim zanatom. Ovdje je rođeno nekoliko istaknutih suvremenih hrvatskih umjetnika, kipara i slikara: Ivo Lozica (1910.-1943), Lujo Lozica (1945), Stipe Nobilo (1945), a najznačajniji je Frano Kršinić (1897.-1981.). Njegovo je dijelo brončani spomenik palima u II. svjetskom ratu u središtu mjesta te brončani reljef Ribari na zgradi hotela. Nedaleko je i kuća-atelijer i zbirka lokalnog kipara, amatera, seljaka Ivana Jurjevića-Kneza (1920.) s njegovim radovima u kamenu i drvu.

Danas se mjesno stanovnoštvo osim poljoprivrede bavi i turizmom: uz hotele je i nekoliko kampova i mnogo privatnih pansiona , ugostiteljskih radnji, trgovina i također manja marina. U Lumbardi djeluje kulturno umjetničko društvo Ivo Lozica koje njeguje glazbu, pjevanje, folklor i dramki amaterizam.

Turistička zajednica općine Lumbarada
Prvi žal bb, 20263 Lumbarda
info@visitlumbarda.eu
www.visitlumbarda.eu
Tel/Fax +385 (0) 20 712005

Prigradica

Prigradica je mjesto koje krasi sjevernu obalu otoka Korčule, nedaleko od Blata. Nekad poznata izvozna luka za cijenjeno blatsko vino i maslinovo ulje, Prigradica je danas turističko mjesto koje je očuvalo autentičan rustikalni ugođaj. Obližnja sela, nedirnuta stoljećima, jedinstven su doživljaj povratka u prošlost.

Turistička zajednica općine Blato
Trg dr. F. Tuđmana 4
20271 Blato
tzo-blato@du.t-com.hr
www.tzo-blato.hr
Tel: +385 (0) 20 851850
Fax: +385 (0) 20 851241

Prižba

Prekrasna uvala na južnoj strani otoka Korčule jedna je od najljepših na otoku. Njenu okolicu ukrašavaju rodni vinogradi i raskošne vile, crnogorične šume i kamenite stijene.

Turistička zajednica općine Blato
Trg dr. F. Tuđmana 4
20271 Blato
tzo-blato@du.t-com.hr
www.tzo-blato.hr
Tel: +385 (0) 20 851850
Fax: +385 (0) 20 851241

Pupnat

Mjesto s oko 400 stanovnika udaljeno 11 km od Korčule. Cesta se od Žrnova vijugavo uspinje sredinom otoka do male doline između okolnih padina gdje se ugnjezdilo ovo malo i skromno naselje. Njegovi stanovnici su bili poljoprivrednici i stočari, pa im je to i danas jedan od izvora privređivanja, premda mnogi rade u građevinarstvu, turizmu i sl.

U sredini mjesta je crkva Gospe od sniga obnovljena i pregrađena nekoliko puta. U blizini na groblju je crkva sv. Jurja iz 15. stoljeća, a u okolini nekoliko oronulih starih kapela.

Produžujući od Punata nova otočna cesta uspinje se dosta visoko, pa se s nje pruža lijepi pogled na veliki dio južne otočne obale, posbno na Pupnatsku luku s bujnim predjelima borove šume, a na pučini se naziru otoci Lastovo i Mljet. Do Pupnatske luke je asflatiran put te je moguće s autom doći plaže. Sa stare ceste koja vijuga po obroncima južne obale otoka panorama je još ljepša, a pješaci se mogu stazama spustiti do mora i spomenute luke.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br. 40
20260 Korčula

info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Račišće

U ovom mjestu s oko 400 žitelja stiže se asfaltiranom cestom koja se od Korčule pruža moskom obalom prema zapadu uz obližnje uvale: Medvidnjak, Žrnovska Banja, Vrbovicu i Kneža gdje su plaže, kampovi, kuće za odmor. U malom nekad ribarskom mjestu Kneža nađeni su tragovi rimskog mozaika, a u Banji rimskih građevina.

Na kraju ove 12 kilometara duge ceste u zaklonjenoj je većoj uvali Rčišće, mjesto osnovano u 17. stoljeću kad se ovamo doseljavaju izbjeglice pred Turcima iz Hercegovine i Makarskog primorja. U prošlosti stanivništvo se bavilo ribarenjem, stočarstvom, poljoprivredom, te pomorstvom. Danas su uglavnom pomorci.

Crkva Bogorodice je iz 1682. godine, pred njom je mala loža. Sadašnja župna crkva sv. Nikole građena je krajem 19. stoljeća.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br.40
20260 Korčula
info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Smokvica

Smokvica, skrivena u podnožju spojenih brda Vele i Male obale zaklonjena od vjetrova i otvorena prema suncu i moru, na mjestu gdje je otok najširi i reljefno najraznovrsniji. U Smokvici dominira ugodna sredozemna klima. Ispresijecana prapovijesnim klancima i antičkim putevima Smokvica je okružena prekrasnom prirodom, vinogradima i maslinicima. Stanovništvo se tijekom svih vremena bavilo poljoprivredom, a posebno vinogradarstvom i vinarstvom. Smokvica je domovina Pošipa, jednog od najpoznatijih bijelih vina Hrvatske. Kamene kuće, idilične ulice, bogata kulturna baština, stoljetni vinogradi i maslinici čari su ovog otočnog mjesta koje Vas svakim trenutkom vraćaju u neka davna vremena. Mjestom dominira župna crkva Blažene Djevice Marije od Očišćenja, sa velikim zvonikom, Velom i Malom Pijacom te ložom iz 1700. godine, dok se stara jezgra mjesta nalazi na uzvisini u neposrednoj blizini crkve Sv.Mihovila. Današnja Smokvica Vas poziva da uživate u prirodnim ljepotama, posjetite kulturne i povijesne lokalitete, istražite neku od pješačkih i biciklističkih staza, te u vinarijama i ugostiteljskim objektima probate visokokvalitetna vina i gastro specijalitete.

Turistička zajednica općine Smokvica
Brna bb, 20272 Smokvica
tzo-smokvica@du.t-com.hr
www.brna.hr
Tel: +385 (0) 20 832255
Fax: +385 (0) 20 832188

Vela Luka

Ovo je najveće mjesto na otoku, općina gotovo s 5000 stanivnika udaljeno je od Korčule 42 km otočnom cestom koja tu i završava. Mjesto se razvilo krajem 19. stoljeća u dubokoj, zaštićenoj uvali. Uza stambene kuće tu je nekoliko hotela te lječilište za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kalos. Stanovnici se bave poljoprivredom, ribarstvom, turizmom, a u mjestu je i brodogradilište Greben, tvornica ribljih prerađevina Jadranka i drugi manji industrijski i gospodarski pogoni. Kulturni centar smješten u obnovljenoj baroknoj zgradi, starom ljetnikovcu Kaštelu posjeduje vrijednu arheološku zbirku predpovijesti iz obližnjeg neolitskog nalazišta Vele špilje, te rimskih lokaliteta u okolini mjesta. Osim toga ovdje je i zbirka suvremene umijetnosti: slika, grafika, skulptura domaćih i svjetskih umjetnika darovanih Veloj luci sedamdesetih godina. U velikoj privatnoj izložbenoj Galeriji Anke Prizmić Šege otvorenoj 1983. godine nalaze se brojne skulpture i slike ove umjetnice rođene Velolučanke.

Župna crkva sv. Josipa klasicistička je građevina završena 1848. Postaje Križnog puta, 15 manjih reljefa izradila je Anka Prizmić. Kapela sv. Vicenza je iz 1589. godine višekratno pregrađivana, u njoj je poprsje Don Iva Oreba svećenika koji je u 20. stoljeću mnogo učinio na kulturnom razvitku ovog mjesta, djelo Anke Prizmić. U vrhu kapelice je brončana Pieta iste autorice.

Kulturno umjetničko društvo Hum njeguje glazbu i folklor, te zborno pjevanje. No, u mjestu je niz pjevačkih klapa, najpoznatije su Ošjak i Greben koje visokom umjetničkom razinom postižu uspjehe na koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu. U okolini Vele luke su brojne uvale prikladne za kupanje, a posebno je privlačan šumoviti obližnji otočić Ošjak.

Turistička zajednica općine Vela Luka
Obala 3 br.19
20270 Vela Luka
tzo-vela-luka@du.t-com.hr
www.tzvelaluka.hr 
Tel/Fax: +385 (0) 20 813619

Čara

Ovo tipično staro naselje vinograda s oko 600 žitelja udaljeno od Korčule cestom 25 km nalazi se uz glavnu otočnu prometnicu. Izgrađena je na južnoj padini brijega podno kojega se prostire veliko, plodno polje s vinogradima. Tu se uzgaja posebna vrsta grožđa Pošip. U mjestu je i vinarski podrum gdje se proizvodi istoimeno glasovito vino. U središtu naselja uz cestu stoji župna crkva sv. Petra iz 15. stoljeća višekratno pregrađena,a njezin zvonik je pregrađen osamdesetih godina 20. stoljeća.

Na malom popločenom trgu pred crkvom raste višestoljetni veliki čempres. Na glavnom oltaru crkve je slika Krist se pokazuje učenicima djelo istaknutog venecijanskog renesansnog slikara Jacopa Bassana s kraja 16. stoljeća. Kao i u ostalim naseljima otoka i ovdje u obližnjoj morskoj uvali Zavalatici bili su utvrđeni ljetnikovci korčulanskih posjednika i plemića. U polju sred vinograda je mjesno staro i novo groblje sa zavjetnom crkvom Gospe Čarskog polja iz 14. st. koja je sadašnji oblik dobila u baroku. Na njezinom oltaru je predela s reljefnim prizorima iz života Bogorodice. Te kasnogotičke alabasterne reljefe engleskog podrijetla, radionica Nothinghem iz 15. st. po tradiciji je u nedaleku uvalu Čavića luku naplovilo more, a postoji i legenda o njihovu čudesnom dolasku u Čaru. Crkva je središnje hodočasničko svetište otoka Korčule: na blagdan sv. Jakova 25. srpnja ovdje je velika svečanost kada se na zavjetnoj procesiji koja obilazi cijelo Čarsko polje nosi lik Bogorodice s oltara, a prati je mnoštvo puka s cijelog otoka.

U Čari djeluje kulturno umjetničko društvo Braća Krnomiri, ime je dobilo po legendarnoj braći koja su se nekada hrabro borila za prava kmetova protiv mletačkog plemstva i kneza. U obližnjoj južnoj uvali Zavalatici (2 km lijepom cestom) niz je obiteljsko suvremeno opremljenih pansiona izdignutih neposredno uz obalu.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br.40
20260 Korčula
info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Žrnovo

Mjesto danas broji cca. 1400 žitelja, a isprave ga spominju u ranom srednjem vijeku. Od Korčule je udaljeno širokom asfaltiranom cestom 4 km. Ona prolazi sredinom naselja smještenog po okolnim brežuljcima, a čini ga nekoliko zaseoka: Prvo Selo, Kampuš, Postrana i Brdo. Uza stare kamene kuće s trijemom i popločanim dvorištem su male staje građene u suhozidu, a pokrivene kamenim pločama. Tu je i nekoliko ljetnikovaca kaštela korčulanskog plemstva i posjednika. Podalje od središta naselja i ceste na stjenovitoj uzvisini okružena borovima, nalazi se župna crkva sv. Martina iz 14. st. pregrađena u novije vrijeme.

U zaseoku Postrani na padini brežuljka crkva je sv. Roka, pred njom popločani trg na kojemu rastu stara stabla “Koštili”. Tu se tradicionalno održava mačevalačka igra Moštra. Udaljeno od naselja je i groblje s crkvom sv. Vida iz 13. st., a u mjestu je još nekoloko malih, starih kapela. Kaštel Baničević poznate plemičke obitelji u Postrani dobro je očuvan. Na pročelju je ploča s grbom i latinskim natpisom o najistaknutijem članu te obitelji Jakovu koji je živio u 16. st. i bio pozanti europski humanist.

Stanovnici Žrnova u prošlosti su se bavili poljoprivredom (vinogradarstvo, maslinarstvo, povrtlartsvo) te kamenoklesarstvom. Sada su mnogi zaposleni u građevinarstvu i turizmu. U obližnjim uvalama (sjeverna obala) Žrnovskoj Banji, Medvidnjaku, Vrbovici niz je obiteljskih suvremeno uređenih pansiona i kampova uza samo more. U mjestu djeluje kulturno-umjetničko društvo Mišnice koje njeguje dramski amaterizam i folklor, a Bratska sloga prvenstveno se bavi mjesnim tradicijama i folklorom. U Žrnovu su rođeni i suvremeni hrvatski umjetnici slikari i kipari (Radoslav Duhović, kipar, Nikola Skokandić, grafičar, Ante Radovanović, Frano Cebalo, Abel Brčić, slikari) a svakako najistaknutiji je veliki hrvatski književnik akademik Petar Šegedin.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br. 40

20260 Korčula

info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Korčula (grad)

Korčula (grad)

Grad Korčula se nalazi na istočnom dijelu istoimenog otoka Korčule. Kao što čitav otok krase prirodne ljepote, tako i grad Korčula obiluje bogatstvom šuma, uvala, otočića, brežuljaka, čemu nadasve pogoduje blaga klima.

Stari srednjovjekovni grad Korčula, minijaturni muzej na otvorenom, sa svojom skladnom arhitekturom privlače korčulanske goste. Zahvaljujući stoljetnoj tradiciji obrade kamena stari grad su sagradili i bogato ukrasili najviše domaći majstori u 14. 15. i 16. st.u cvjetnogotičkom, renesansnom i baroknom stilu. Oku posjetitelja jednako su zanimljivi i lijepi:ulični raster, trgovi, zidine, kule crkve, palače, javne i stambene zgrade, muzeji, muzejske zbirke, muzej ikona, ruševna kuća s kulom, velikog putnika Marka Pola.

Ures graditeljske arhitekture je svakako katedrala sv. Marka, čiji je zvonik sagradio najveći korčulanski graditelj u drugoj polovici 15. st. Marko Andrijić. Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine potvrđuje da je grad postojao već u ono vrijeme.

Ono što daje jedinstven pečat to Korčuli je viteška igra moreška, koja se u ovome gradu čuva više od 400 godina i koja zajedno s kumpanijama i moštrom čini otok Korčulu jedinim otokom na Sredozemlju s bogatom viteškom tradicijom – plesovi s mačevima. Osim “moreške” koja se redovito priređuje u sezoni postoji i bogat kulturni repertoar koji priprema Centar za kulturu- Korčula.

Marko Polo je svoje putovanje na daleki Istok, Put svile započeo u rodnom gradu s kojim ga i do danas vežu mnoge veze, a ne samo legende. To najviše potvrđuje pomorska bitka između Genove i Venecije 7. 9. 1298. godine koja se odigrala u akvatoriju Korčule (100 brodova i 15000 sudionika bitke), u kojoj je Marko Polo kao zapovjednik mletačke galije bio zarobljen i potom zatočen u zatvoru u Genovi gdje je svoju knjigu o čudesima svijeta izdiktirao zatvoreniku Rustichellu.
Kula kuće Marka Pola pokraj katedrale, otvorena je za posjetitelje, kao i izložba Muzej Marka Pola izvan gradskih zidina, koja prikazuje život najpoznatijeg svjetskog putnika i istraživača.

Grad Korčula svojim gostima može ponuditi brojne kulturno-tradicijske, zabavne i sportske manifestacije te kvalitetne smještajne kapacitete – hotelski i privatni smještaj, smještaj u kampovima. ACI marina Korčula nudi zavidan vid nautičkog turizma.

Informacije
Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br. 40
20260 Korčula

info@visitkorcula.eu

www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Badija

Badija

Otočić u istočnom dijelu Pelješkoga kanala; oko 1 km2. Kanal Ježevica odvaja ga od otoka Korčule. Srednja godišnja temperatura 13 °C. Duž južne obale nalazi se dobro sidrište za srednje brodove, manji se brodovi mogu vezati zapadno od samostana. Gotovo čitava Badija nalazi se pod makijom i borovom šumom. Najviši vrh otoka je na visini od 74 m. Današnji samostan i jednobrodna crkva podignuti su u stilu kasne gotike, poslije 1420. Samostan je dograđen 1909., a 1950. preuređen u odmaralište, međutim od 2003. godine vraćen je u vlastništvo Franjevaca te nije svakodnevno otovren za posijetitelje već je moguća najava (www.badija.hr). Na brijegu iznad samostana je crkvica sv. Katarine iz XV.-XVI. st. Prirodne ljepote otoka i njegova okruženja moguće je vidjeti u cijelosti ugodnom šetnjom makadamskom stazom koja vodi oko cijelog otoka.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br.40
20260 Korčula
info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Blato

Blato

Općinsko mjesto ima oko 4000 stanovnika, a do njega se stiže i glavnom otočnom cestom iz Smokvice koja prolazi šumovitim predjelima sredinom otoka Korčule. Naselje je sagrađeno amfiteatralno na nekoliko brežuljaka uokolo središnje, manje doline. Njime se pruža duga aleja lipovih stabala nazvana Zlinje uz koju se nalaze u novije vrijeme podignute javne zgrade: škola, hotel, banke, trgovine, Općina, Dom zdravlja idr.

U starom središtu južno od Zlinje na većem popločanom trgu je trobrodna župna crkva Svih Svetih. Isprva je spominju u ranom srednjem vijeku, no kasnije je nekoliko puta pregrađena, a sadašnji izgled i zvonik uz nju potječu iz 17.-18. stoljeća, odnosno baroka. Na glavnom je oltaru slika venecijanskog umjetnika Girolama Da Santa Crocea: Svi Sveti iz 1540. godine. Južnoj lađi je u 18. st. dodana kapela sv. Vincence, mučenice s bogato ukrašenim mramornim oltarom, njzinim moćenikom te liturgijskim srebrnim ukrasom. Blagdan ove svetice je 28. travnja, a to je i dan općine Blato. Velika procesija obilazi cijelo mjesto, a na trgu pred crkvom izvodi se svečana Kumpanija. U zgradi do crkve uređena je zbirka umjetnina, dragocjenosti isprava, arheoloških nalaza vezanih za prošlost Blata. Na trgu pred crkvom je barokna otvorena loža na stupovima, sagrađena 1700. godine.

U mjestu i okolici veliki je broj malih crkava i kapela. Najstarija je sv. Kuzme i Damjana iz 6. st., zatim sv. Marija u polju, sv. Martin i dr. I ovdje je bilo kaštela korčulanskog plemstva, a ističe se barokni ljetnikovac kaštel Arneri usred mjesta. On je predviđen smještaj zaviđajnog muzeja sa zbirkama arheologije, povijesti, etnologije. Danas se stanovnici sve više bave turizmom i drugim granama gospodarstva, a imaju i nekoliko manjih industrijskih pogona: Radež, Triklop. Vrlo je aktivno Viteško udruženje Kumpanija koje uz istoimenu mačevalačku igru njeguje folklor, pjesmu i dr. Kulturno – umjetničko društvo Petar Milat također njeguje glazbu i folklor, a tu su zatim klape i dr.

Asfaltiranom cestom prema sjevernoj obali prolazi se uza staro i novo groblje i stiže u veću luku Prigradicu, gdje je uz hotel nekoliko ljetnikovaca i malih pansiona uz more, a nedaleko su ugodne plaže. Iz Blata potiječe niz suvremenih hrvatskih likovnih stvaratelja, kulturnih djelatnika,znanstvenika, glazbenika. Službenicu Božju Mariju Propetog Isusa Petković, rođenu u Blatu 1892. godine, Sveti Otac Papa Ivan Pavao II, proglasio je blaženom, u Dubrovniku 6.6. 2003. godine

Turistička zajednica općine Blato
Trg dr. F. Tuđmana 4
20271 Blato
tzo-blato@du.t-com.hr
www.tzo-blato.hr
Tel: +385 (0) 20 851850
Fax: +385 (0) 20 851241

Brna

Brna

Brna, uvala, lučica i zaselak na južnoj obali otoka Korčule, 4 km jugozapadno od Smokvice; pristanište sela Smokvice. Uvala je razdijeljena u dva dijela poluotokom Mali Zaglav; u istočnom su dijelu zaselak i lučica. Od zaselka Prižba na zapadu do zaselka Zavalatice na istoku obala je strma. Manje uvale djelomice su pješčane, obrasle grmljem i borovima. Pred obalom između Brne na istoku i Prižbe na zapadu niz malih otoka: Vrhovnjak, Crklica, Stupa, Otočac i Sridnjak. U XIX. se st. Brna razvila kao luka za odvoz vina iz Smokvice u luke na Jadranu i Mediteranu, a u posljednje je vrijeme okrenuta turizmu. Uz dobre mogućnosti za odmor i smještaj, turistima se u gostionicama uz more nude riblji specijaliteti, te odlična bijela vina (pošip, rukatac) iz Smokvice. Uvala Istruga, u blizini Brne, puna je ljekovitog mulja, kojim se u liječenju koriste domaći ljudi; organizirana terapija još ne postoji.

Turistička zajednica općine Smokvica
Brna bb, 20272 Smokvica
tzo-smokvica@du.t-com.hr
www.brna.hr
Tel: +385 (0) 20 832255
Fax: +385 (0) 20 832188

Lumbarda

Lumbarda

Općina s nešto više od 1000 žitelja udaljena je 6 km, istočno, od Korčule. Rasprostrla se iz obalu malih uvala i po okolnim brežuljcima, a okružuje ju prostrana pjeskovita polja vinograda. Do Lumbarde se stiže dobrom, asfaltiranom cestom koja prolazi slikovitim krajolikom borove šume i maslinika. Ovdje je u 3. st. prije Krista osnovana grčka (helenistička) poljoprivredna naseobina iz koje potiječe Psefizma te Gnathia vaze iz grobova (sada u gradskom muzeju).

Od 16. stoljeća imućni Korčulani, zemljoposjednici gradili su Lumbardi na odabranim mjestima utvrđene ljetnikovce kaštele, neki od njih su danas dobro očuvani i nastanjeni: kašteli Nobilo, Milina, Krišnić i dr. Na brežuljku sred starog dijela naselja Veloj glavici nalazi se trobrodna župna crkva sv. Roka, a u mjestu je nekoliko manjih starih kapela: sv. Bartul, sv. Petar, Mala Gospa. Okružena vinogradima ističe se crkvica sv. Križa iz 1774. godine pred kojom je karakteristični trijem.

Žitelji Lumbarde bavili su se stoljećima poljoprivredom, najviše vinogradarstvom, zatim ribolovstvom i kamenoklesarskim zanatom. Ovdje je rođeno nekoliko istaknutih suvremenih hrvatskih umjetnika, kipara i slikara: Ivo Lozica (1910.-1943), Lujo Lozica (1945), Stipe Nobilo (1945), a najznačajniji je Frano Kršinić (1897.-1981.). Njegovo je dijelo brončani spomenik palima u II. svjetskom ratu u središtu mjesta te brončani reljef Ribari na zgradi hotela. Nedaleko je i kuća-atelijer i zbirka lokalnog kipara, amatera, seljaka Ivana Jurjevića-Kneza (1920.) s njegovim radovima u kamenu i drvu.

Danas se mjesno stanovnoštvo osim poljoprivrede bavi i turizmom: uz hotele je i nekoliko kampova i mnogo privatnih pansiona , ugostiteljskih radnji, trgovina i također manja marina. U Lumbardi djeluje kulturno umjetničko društvo Ivo Lozica koje njeguje glazbu, pjevanje, folklor i dramki amaterizam.

Turistička zajednica općine Lumbarada
Prvi žal bb, 20263 Lumbarda
info@visitlumbarda.eu
www.visitlumbarda.eu
Tel/Fax +385 (0) 20 712005

Prigradica

Prigradica

Prigradica je mjesto koje krasi sjevernu obalu otoka Korčule, nedaleko od Blata. Nekad poznata izvozna luka za cijenjeno blatsko vino i maslinovo ulje, Prigradica je danas turističko mjesto koje je očuvalo autentičan rustikalni ugođaj. Obližnja sela, nedirnuta stoljećima, jedinstven su doživljaj povratka u prošlost.

Turistička zajednica općine Blato
Trg dr. F. Tuđmana 4
20271 Blato
tzo-blato@du.t-com.hr
www.tzo-blato.hr
Tel: +385 (0) 20 851850
Fax: +385 (0) 20 851241

Prižba

Prižba

Prekrasna uvala na južnoj strani otoka Korčule jedna je od najljepših na otoku. Njenu okolicu ukrašavaju rodni vinogradi i raskošne vile, crnogorične šume i kamenite stijene.

Turistička zajednica općine Blato
Trg dr. F. Tuđmana 4
20271 Blato
tzo-blato@du.t-com.hr
www.tzo-blato.hr
Tel: +385 (0) 20 851850
Fax: +385 (0) 20 851241

Pupnat

Pupnat

Mjesto s oko 400 stanovnika udaljeno 11 km od Korčule. Cesta se od Žrnova vijugavo uspinje sredinom otoka do male doline između okolnih padina gdje se ugnjezdilo ovo malo i skromno naselje. Njegovi stanovnici su bili poljoprivrednici i stočari, pa im je to i danas jedan od izvora privređivanja, premda mnogi rade u građevinarstvu, turizmu i sl.

U sredini mjesta je crkva Gospe od sniga obnovljena i pregrađena nekoliko puta. U blizini na groblju je crkva sv. Jurja iz 15. stoljeća, a u okolini nekoliko oronulih starih kapela.

Produžujući od Punata nova otočna cesta uspinje se dosta visoko, pa se s nje pruža lijepi pogled na veliki dio južne otočne obale, posbno na Pupnatsku luku s bujnim predjelima borove šume, a na pučini se naziru otoci Lastovo i Mljet. Do Pupnatske luke je asflatiran put te je moguće s autom doći plaže. Sa stare ceste koja vijuga po obroncima južne obale otoka panorama je još ljepša, a pješaci se mogu stazama spustiti do mora i spomenute luke.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br. 40
20260 Korčula

info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Račišće

Račišće

U ovom mjestu s oko 400 žitelja stiže se asfaltiranom cestom koja se od Korčule pruža moskom obalom prema zapadu uz obližnje uvale: Medvidnjak, Žrnovska Banja, Vrbovicu i Kneža gdje su plaže, kampovi, kuće za odmor. U malom nekad ribarskom mjestu Kneža nađeni su tragovi rimskog mozaika, a u Banji rimskih građevina.

Na kraju ove 12 kilometara duge ceste u zaklonjenoj je većoj uvali Rčišće, mjesto osnovano u 17. stoljeću kad se ovamo doseljavaju izbjeglice pred Turcima iz Hercegovine i Makarskog primorja. U prošlosti stanivništvo se bavilo ribarenjem, stočarstvom, poljoprivredom, te pomorstvom. Danas su uglavnom pomorci.

Crkva Bogorodice je iz 1682. godine, pred njom je mala loža. Sadašnja župna crkva sv. Nikole građena je krajem 19. stoljeća.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br.40
20260 Korčula
info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Smokvica

Smokvica

Smokvica, skrivena u podnožju spojenih brda Vele i Male obale zaklonjena od vjetrova i otvorena prema suncu i moru, na mjestu gdje je otok najširi i reljefno najraznovrsniji. U Smokvici dominira ugodna sredozemna klima. Ispresijecana prapovijesnim klancima i antičkim putevima Smokvica je okružena prekrasnom prirodom, vinogradima i maslinicima. Stanovništvo se tijekom svih vremena bavilo poljoprivredom, a posebno vinogradarstvom i vinarstvom. Smokvica je domovina Pošipa, jednog od najpoznatijih bijelih vina Hrvatske. Kamene kuće, idilične ulice, bogata kulturna baština, stoljetni vinogradi i maslinici čari su ovog otočnog mjesta koje Vas svakim trenutkom vraćaju u neka davna vremena. Mjestom dominira župna crkva Blažene Djevice Marije od Očišćenja, sa velikim zvonikom, Velom i Malom Pijacom te ložom iz 1700. godine, dok se stara jezgra mjesta nalazi na uzvisini u neposrednoj blizini crkve Sv.Mihovila. Današnja Smokvica Vas poziva da uživate u prirodnim ljepotama, posjetite kulturne i povijesne lokalitete, istražite neku od pješačkih i biciklističkih staza, te u vinarijama i ugostiteljskim objektima probate visokokvalitetna vina i gastro specijalitete.

Turistička zajednica općine Smokvica
Brna bb, 20272 Smokvica
tzo-smokvica@du.t-com.hr
www.brna.hr
Tel: +385 (0) 20 832255
Fax: +385 (0) 20 832188

Vela Luka

Vela Luka

Ovo je najveće mjesto na otoku, općina gotovo s 5000 stanivnika udaljeno je od Korčule 42 km otočnom cestom koja tu i završava. Mjesto se razvilo krajem 19. stoljeća u dubokoj, zaštićenoj uvali. Uza stambene kuće tu je nekoliko hotela te lječilište za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kalos. Stanovnici se bave poljoprivredom, ribarstvom, turizmom, a u mjestu je i brodogradilište Greben, tvornica ribljih prerađevina Jadranka i drugi manji industrijski i gospodarski pogoni. Kulturni centar smješten u obnovljenoj baroknoj zgradi, starom ljetnikovcu Kaštelu posjeduje vrijednu arheološku zbirku predpovijesti iz obližnjeg neolitskog nalazišta Vele špilje, te rimskih lokaliteta u okolini mjesta. Osim toga ovdje je i zbirka suvremene umijetnosti: slika, grafika, skulptura domaćih i svjetskih umjetnika darovanih Veloj luci sedamdesetih godina. U velikoj privatnoj izložbenoj Galeriji Anke Prizmić Šege otvorenoj 1983. godine nalaze se brojne skulpture i slike ove umjetnice rođene Velolučanke.

Župna crkva sv. Josipa klasicistička je građevina završena 1848. Postaje Križnog puta, 15 manjih reljefa izradila je Anka Prizmić. Kapela sv. Vicenza je iz 1589. godine višekratno pregrađivana, u njoj je poprsje Don Iva Oreba svećenika koji je u 20. stoljeću mnogo učinio na kulturnom razvitku ovog mjesta, djelo Anke Prizmić. U vrhu kapelice je brončana Pieta iste autorice.

Kulturno umjetničko društvo Hum njeguje glazbu i folklor, te zborno pjevanje. No, u mjestu je niz pjevačkih klapa, najpoznatije su Ošjak i Greben koje visokom umjetničkom razinom postižu uspjehe na koncertima u Hrvatskoj i inozemstvu. U okolini Vele luke su brojne uvale prikladne za kupanje, a posebno je privlačan šumoviti obližnji otočić Ošjak.

Turistička zajednica općine Vela Luka
Obala 3 br.19
20270 Vela Luka
tzo-vela-luka@du.t-com.hr
www.tzvelaluka.hr 
Tel/Fax: +385 (0) 20 813619

Čara

Čara

Ovo tipično staro naselje vinograda s oko 600 žitelja udaljeno od Korčule cestom 25 km nalazi se uz glavnu otočnu prometnicu. Izgrađena je na južnoj padini brijega podno kojega se prostire veliko, plodno polje s vinogradima. Tu se uzgaja posebna vrsta grožđa Pošip. U mjestu je i vinarski podrum gdje se proizvodi istoimeno glasovito vino. U središtu naselja uz cestu stoji župna crkva sv. Petra iz 15. stoljeća višekratno pregrađena,a njezin zvonik je pregrađen osamdesetih godina 20. stoljeća.

Na malom popločenom trgu pred crkvom raste višestoljetni veliki čempres. Na glavnom oltaru crkve je slika Krist se pokazuje učenicima djelo istaknutog venecijanskog renesansnog slikara Jacopa Bassana s kraja 16. stoljeća. Kao i u ostalim naseljima otoka i ovdje u obližnjoj morskoj uvali Zavalatici bili su utvrđeni ljetnikovci korčulanskih posjednika i plemića. U polju sred vinograda je mjesno staro i novo groblje sa zavjetnom crkvom Gospe Čarskog polja iz 14. st. koja je sadašnji oblik dobila u baroku. Na njezinom oltaru je predela s reljefnim prizorima iz života Bogorodice. Te kasnogotičke alabasterne reljefe engleskog podrijetla, radionica Nothinghem iz 15. st. po tradiciji je u nedaleku uvalu Čavića luku naplovilo more, a postoji i legenda o njihovu čudesnom dolasku u Čaru. Crkva je središnje hodočasničko svetište otoka Korčule: na blagdan sv. Jakova 25. srpnja ovdje je velika svečanost kada se na zavjetnoj procesiji koja obilazi cijelo Čarsko polje nosi lik Bogorodice s oltara, a prati je mnoštvo puka s cijelog otoka.

U Čari djeluje kulturno umjetničko društvo Braća Krnomiri, ime je dobilo po legendarnoj braći koja su se nekada hrabro borila za prava kmetova protiv mletačkog plemstva i kneza. U obližnjoj južnoj uvali Zavalatici (2 km lijepom cestom) niz je obiteljsko suvremeno opremljenih pansiona izdignutih neposredno uz obalu.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br.40
20260 Korčula
info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701

Žrnovo

Žrnovo

Mjesto danas broji cca. 1400 žitelja, a isprave ga spominju u ranom srednjem vijeku. Od Korčule je udaljeno širokom asfaltiranom cestom 4 km. Ona prolazi sredinom naselja smještenog po okolnim brežuljcima, a čini ga nekoliko zaseoka: Prvo Selo, Kampuš, Postrana i Brdo. Uza stare kamene kuće s trijemom i popločanim dvorištem su male staje građene u suhozidu, a pokrivene kamenim pločama. Tu je i nekoliko ljetnikovaca kaštela korčulanskog plemstva i posjednika. Podalje od središta naselja i ceste na stjenovitoj uzvisini okružena borovima, nalazi se župna crkva sv. Martina iz 14. st. pregrađena u novije vrijeme.

U zaseoku Postrani na padini brežuljka crkva je sv. Roka, pred njom popločani trg na kojemu rastu stara stabla “Koštili”. Tu se tradicionalno održava mačevalačka igra Moštra. Udaljeno od naselja je i groblje s crkvom sv. Vida iz 13. st., a u mjestu je još nekoloko malih, starih kapela. Kaštel Baničević poznate plemičke obitelji u Postrani dobro je očuvan. Na pročelju je ploča s grbom i latinskim natpisom o najistaknutijem članu te obitelji Jakovu koji je živio u 16. st. i bio pozanti europski humanist.

Stanovnici Žrnova u prošlosti su se bavili poljoprivredom (vinogradarstvo, maslinarstvo, povrtlartsvo) te kamenoklesarstvom. Sada su mnogi zaposleni u građevinarstvu i turizmu. U obližnjim uvalama (sjeverna obala) Žrnovskoj Banji, Medvidnjaku, Vrbovici niz je obiteljskih suvremeno uređenih pansiona i kampova uza samo more. U mjestu djeluje kulturno-umjetničko društvo Mišnice koje njeguje dramski amaterizam i folklor, a Bratska sloga prvenstveno se bavi mjesnim tradicijama i folklorom. U Žrnovu su rođeni i suvremeni hrvatski umjetnici slikari i kipari (Radoslav Duhović, kipar, Nikola Skokandić, grafičar, Ante Radovanović, Frano Cebalo, Abel Brčić, slikari) a svakako najistaknutiji je veliki hrvatski književnik akademik Petar Šegedin.

Turistička zajednica grada Korčula
Trg 19. travnja 1921., br. 40

20260 Korčula

info@visitkorcula.eu
www.visitkorcula.eu
Tel: +385 (0) 20 715701